Друштво за рециклажа и услуги

 
Откуп на метали, железо, акумулатори, електронски отпад, хартија, стари искористени автомобили
 
 
 
 
 
 
 
 
Ние сме специјализирани во преработка и рециклирање на црни и обоени метали купени од широката јавност, компаниите и општините. Со текот на годините, развивме ефикасни и безбедни практики за рециклирање на сите видови метали.
 
 
 
 
 
 
Над 33% од новата хартија се произведува со рециклирани влакна. По тежина, хартијата содржи повеќе од 33% од сите рециклирани материјали собрани, речиси 45 милиони тони во 2010 година.

 
 
 
 
 
 
Кога станува збор за рециклирање на несаканите возила, нашата главна цел е да се осигураме дека откако вашето возило ќе биде доставено кај нас, се отстранува на еколошки свесен начин кој ги исполнува сите законски барања.
 
 
 
 
 
 
Благодарение на нашето долгогодишното искуство и техничката експертиза, можеме да ги прифатиме сите видови акумулатори и батерии. Нашата цел е заедно да се обидеме да ја заштитиме животната средина.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 

 
Нашите активности се собирање, складирање, и рециклирање различни материјали со цел заштита на животната средина. Основната дејност е откуп, селекција, преработка и транспорт на секундарни, обоени и необоени метали до индустриските капацитети во Македонија и странство.